Co powinno być typowe dla renomowanego hotelu? Aby móc taki obiekt uznać za warty odwiedzenia trzeba spostrzec w nim szereg związanych ze sobą komponentów. Dobry rodzaj lokalizacji hotelu to jedna z takich cech. Zależnie od tego, po co odwiedzamy hotel, inne otoczenie będzie zaletą. Decydując się na cel rekreacyjny będzie dla nas ważne, by w […]